Flygbolaget antics med Lara roboten

Lara, roboten visualiserad ovan, är den första humanoidroboten för att passera säkerheten och ha sitt eget säte på ett plan. Anledningen till att hon var tvungen att resa med hjälp av flygbolag var att FedEx hade förlorat och skadat henne på tidigare resor. På vägen tillbaka från Robofest, som hon placerade 5: e, ville säkerhet verkligen inte låta henne på planet. De har tur att de inte alla blev kvarhållna. Lyckligtvis gjorde Robofest nyheterna och ett vakt hade sett det. De kallar Autonome, men ange att hon bara kan gå i hennes lemmar baserat på kommandon. Deras anledning att ringa hennes autonoma är att hon inte behöver vara bunden till en dator för att göra detta. Är det verkligen kvalificerat som autonomi?