Squeezeberry: A Raspberri Pi Powered Squeezebox Appliance

Vi gillar det utseende som [Emmanuel] uppnådde med sin Raspberry Pi-baserade Squeezebox-klienten. Det har den minimalistiska snedställningen som gör det som en kommersiell produkt vid första anblicken. Men en mycket mer tittar på högtalarna utan grind, karaktären LCD och de utilitariska knapparna, knopparna och byter idéer oss av att den är fylld med hårdvaran vi känner och älskar.

Eftersom Logitech meddelade att det avslutades squeezebox-linjen har vi sett flera projekt som tar upp facklan. Vi har sett RPI som används som en Squeezebox-server och flera inbäddade Linux-system som används som klienter. Detta följer i fotspåren i den senare. RPI kör Raspbian med squeezelite-paketet som hanterar de bitar som behövs för att prata med sin server. Kontrollerna på framsidan innehåller en strömbrytare, roterande kodare och knapp för att navigera på menyerna och en potentiometer för att justera HD44780 LCD-skärmens kontrast. Högtalarna är en uppsättning förstärkta PC-högtalare som befriades från deras fall och monterade inuti trälådan som utgör höljet. De in-progress-skott i det här fallet ser ganska grovt, men lite slipning och målning drog verkligen allt tillsammans. Som du förväntar dig, har vi bäddat demo video efter hoppet.