Enkel laserprojektor

[KAP4001] utvecklade vad som måste vara den enklaste laserskannern möjlig. Det är två servos som är fastsatta tillsammans med Zip Slipsar plus en 5V lasermodul. De är kopplade till en pololu seriell servo-kontroller. Lasern pulseras genom att ändra DTR-raden. Du kan använda den för att rita bilder som den ovanstående … förutom det är en 85 sekunders exponering.