Elektrostatisk datorgränssnitt

[Justin] skickas i sitt första plats vinnande projekt från nordöstra elektroteknik senior design capstone. Det är ett gränssnitt som använder elektrostatik för att upptäcka din handposition ovanför den. Som du kan se i videon har den anständig upplösning och kan detektera position på alla 3 axlar. När de upptäcker det kan du se sensorerna ordnade i ett rutnät. De påpekar att varje sensor inte är som en knapp, utan hellre detekterar en rad rörelse. De använder en bild 18 × 4550 för att hantera sensorerna, som sedan kommunicerar till datorn via USB. Detta kan vara ganska användbart för musikaliska föreställningar såväl som ett alternativt gränssnitt för människor som inte kan använda en mus.eo