Arduino I2C Sniffer

[Johngineer] befann sig i behov av en I2C-sniffer, men hade inte en tillgänglig. Nödvändighet är modern för uppfinning, så han sammanställde denna i2c sniffer skiss för Arduino. Arduino kommer spela in på vad som händer för ett inställt tidsintervall, dump sedan data via serien som en .csv. Du måste då plotta det för att se vad som händer. [Johngineer] rekommenderar LiveGraph, eftersom det är bärbart och enkelt. Som du kan se i koden är tidsintervallet justerbart, men du har de fysiska begränsningarna av RAM på styrelsen att överväga. Detta verkar som en ganska praktisk kod som lagras runt, vilket effektivt ger dig en acceptabel i2c sniffer i en nypa.