SPDIF-switch

när [Linux-Works] befann sig med en strömbrytare som kunde konvertera Coax till Opto, gjorde han en. Huvudchipet är en CD4052 CMOS analog switch, som han säger är verkligen billigt. Resten är ganska självförklarande. Den här inställningen kan växla mellan 4 olika ingångar samt gör coaxen till optoomvandling.